Personvernerklæring

Personvernerklæringen skal gi deg som bruker av denne nettsiden informasjon om hvordan Finnskogen Montessoriskole behandler personopplysninger som innhentes og registreres, og hvilke rettigheter de registrerte innehar.

Digitale tjenester

Digitale skjema

Når du fyller ut digitale skjema vil dine personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer) bli registrert av Finnskogen Montessoriskole. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet. 

Opplysningene vil kun være tilgjengelig for Finnskogen Montessoriskole, og kun benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i skolens arkiv.