Søknadskjema for skoleplass

Velkommen som søker til Finnskogen Montessoriskole!

Det kan søkes plass til 1. – 7. klasse på Finnskogen Montessoriskole.

Spørsmål? Vennligst kontakt daglig leder Kristin Mesøy tlf: 94 05 15 21, eventuelt e-post: post@finnskogenmontessori.no

Søknadene behandles konfidensielt, og alle får skriftlig svar innen tre uker.

Søknadsfrist 15. januar det året eleven skal starte på skolen.