Søknadskjema for skoleplass

Velkommen som søker til Finnskogen Montessoriskole!

Det kan søkes plass til 1. – 7. klasse på Finnskogen Montessoriskole.

Spørsmål? Vennligst kontakt daglig leder Kristin Mesøy tlf: 94 05 15 21, eventuelt e-post: post@finnskogenmontessori.no

Søknadene behandles konfidensielt, og alle får skriftlig svar innen tre uker.

Søknadsfrist 15. januar det året eleven skal starte på skolen.

Søkere som står på venteliste må nå søke på nytt, eller varsle skolen om at de fortsatt er søker.